Daily Archives: November 26, 2019

สุดยอดกีฬาหวาดเสียว

Published by:

การเข้าโค้งในรูปแบบของรถวิบากนั้น จะต้องมีการแหย่เท้าไปในด้านนอกของโค้งเสมอยกตัวอย่างหากเราจะโค้งขวาต้องมีการสไลด์สะโพกของเราเทมาด้านซ้ายและยื่นเท้าขวาชี้ไปด้านหน้าเพื่อการปรับสมดุลของตัวรถที่ดีและง่ายต่อการควบคุม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเร็วและอัตรารอบของเครื่องยนต์ในโค้งนั้นๆ ด้วยนะครับ การใช้เกียร์และเอนจิ้นเบรกก็เป็นเรื่องที่สำคัญเช่นกัน