Daily Archives: November 25, 2019

เตรียมความพร้อมพร้อมบิน

Published by:

การเล่นเซิร์ฟบอร์ดนั้นจะเป็นการทรงตัวไปบนผิวน้ำโดยอาศัยคลื่นทะเลที่เหมาะ ผู้เล่นต้องมีความแข็งแรงของร่างกายมากและสำคัญคือต้องว่ายน้ำเป็นด้วย เมื่อคุณพบคลื่นที่เหมาะแก่การเล่นแล้ว ก็เตรียมตัวโดยการยืนแยกขาเท่ากับไหล่ แล้วใช้ไม้พายพายเข้าไปหาคลื่นโดยตั้งฉากกับคลื่น เมื่อเข้าใกล้คลื่นแล้วให้งอหัวเข่าลงไปทางด้านหน้าบอร์ด เมื่ออยู่บนคลื่นให้งอและยืดเพื่อรักษาสมดุล ถือไม้พายไว้เพื่อช่วยในการทรงตัว การเล่นเซิร์ฟบอร์ดนั้นต้องอาศัยการฝึกฝนทักษะและความแข็งแรงของร่างกายเป็นอย่างมาก