Monthly Archives: November 2019

สุดยอดกีฬาหวาดเสียว

Published by:

การเข้าโค้งในรูปแบบของรถวิบากนั้น จะต้องมีการแหย่เท้าไปในด้านนอกของโค้งเสมอยกตัวอย่างหากเราจะโค้งขวาต้องมีการสไลด์สะโพกของเราเทมาด้านซ้ายและยื่นเท้าขวาชี้ไปด้านหน้าเพื่อการปรับสมดุลของตัวรถที่ดีและง่ายต่อการควบคุม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเร็วและอัตรารอบของเครื่องยนต์ในโค้งนั้นๆ ด้วยนะครับ การใช้เกียร์และเอนจิ้นเบรกก็เป็นเรื่องที่สำคัญเช่นกัน

เตรียมความพร้อมพร้อมบิน

Published by:

การเล่นเซิร์ฟบอร์ดนั้นจะเป็นการทรงตัวไปบนผิวน้ำโดยอาศัยคลื่นทะเลที่เหมาะ ผู้เล่นต้องมีความแข็งแรงของร่างกายมากและสำคัญคือต้องว่ายน้ำเป็นด้วย เมื่อคุณพบคลื่นที่เหมาะแก่การเล่นแล้ว ก็เตรียมตัวโดยการยืนแยกขาเท่ากับไหล่ แล้วใช้ไม้พายพายเข้าไปหาคลื่นโดยตั้งฉากกับคลื่น เมื่อเข้าใกล้คลื่นแล้วให้งอหัวเข่าลงไปทางด้านหน้าบอร์ด เมื่ออยู่บนคลื่นให้งอและยืดเพื่อรักษาสมดุล ถือไม้พายไว้เพื่อช่วยในการทรงตัว การเล่นเซิร์ฟบอร์ดนั้นต้องอาศัยการฝึกฝนทักษะและความแข็งแรงของร่างกายเป็นอย่างมาก

พบกับการแข่งที่คลุกฝุ่น

Published by:

การจัดองค์ประกอบร่างกายในการขับขี่รถมอเตอร์ไซค์วิบากนั้นค่อนข้างที่จะแตกต่างกับการขับขี่มอเตอร์ไซค์ทางเรียบพอสมควรแต่ก็ไม่ถึงกับแปลกแยกไปเลย เริ่มที่การวางเท้าโดยปกติเราจะวางเท้าไว้อยู่ในตำแหน่งเหนือคันเกียร์และเบรกหลังไว้เสมอๆ แต่ในการขับขี่รูปแบบวิบากนั้นปลายเท้าทั้งสองข้างของเราจะต้องจิกอยู่ที่พักเท้า ห้ามวางเท้าบนคันเกียร์และเบรกโดยเด็ดขาด เนื่องจากรองเท้าที่เราใส่นั้นมีความหนากว่าปกติซึ่งมันอาจจะไปเตะโดนส่วนใดส่วนหนึ่งได้ ส่วนในเรื่องของการใช้เบรกให้เน้นไปที่เบรกหน้า 70 % ซึ่งมันจะใช้งานหนักกว่าในรูปแบบของทางเรียบ